Di tag: kitab siroh pdf

0

Ad-Durar fii Ikhtishar al-Maghazi was Siyar (Ibnu Abdil Barr)

الدرر في اختصار المغازي والسير Ad-Durar fii Ikhtishar al-Maghazi was Siyar   DESKRIPSI: Judul: Ad-Durar fii Ikhtishar al-Maghazi was Siyar Penulis: Ibnu Abdil Barr al-Maliki Pentahqiq: Syauqi Dhaif Penerbit: Daar al-Ma’arif Cetakan: Kedua, 1991 M Halaman: 1 Jilid,...

0

SIROH: Abu Hanifah Imamul Aimmatil Fuqoha

إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان Imamul Aimmatil Fuqoha’ Abu Hanifah an-Nu’man   DESKRIPSI: Judul: Imamul Aimmatil Fuqoha’ Abu Hanifah an-Nu’man Penulis: Sholah Muhammad Abul Haaj Pentahqiq: – Penerbit: Mu’assasah al-Warroq Cetakan: Pertama, 2006M...