Di tag: تفسير الإمام الشافعي

1

KITAB TAFSIR: Tafsir al-Imam asy-Syafi’i

تفسير الإمام الشافعي Tafsiir al-Imam asy-Syafi’i   DESKRIPSI: Judul: Tafsiir al-Imam asy-Syafi’i Penulis: Muhammad bin Idris asy-Syafi’i Pentahqiq: Ahmad Musthofa al-Faron Penerbit: Daarut Tadmuriyyah Cetakan: Pertama, 1427H-2006M Halaman: 3 Jilid, 1529 halaman