Di tag: البعث والنشور

0

Al-Ba’tsu wa an-Nusyur

البعث والنشور al-Ba’tsu wa an-Nusyur   DESKRIPSI: Judul: al-Ba’tsu wa an-Nusyur Penulis: Abu Bakar al-Baihaqi Pentahqiq: Abu ‘Ashim asy-Syawami al-Atsari Penerbit: Maktabah Daar al-Hijaz Cetakan: Pertama, 1436 H Halaman: 1 Jilid, 873 halaman